Kuriame Lietuvos ateitį

Originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) modelių diegimas UAB „Promatik“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0468

Priemonė: Kūrybiniai čekiai COVID-19

Projekto vertė: 91 520,00 EUR

Europos regioninės plėtros fondo skirtas finansavimas: 68 640,00 EUR
 

Nuo 2021 m. gruodžio mėnesio UAB „Promatik“ įgyvendina projektą „Originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas, Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0468“ pagal priemonę Kūrybiniai čekiai COVID-19.

Projekto tikslas:

paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Projekto veikla:

originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto trukmė: 12 mėn.

Projekto vykdytojas:

UAB Promatik

 

Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB Promatik Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0049

Priemonė: Eko-inovacijos LT +

Projekto vertė: 2 452 000,00 EUR

Skirtas finansavimas: 1 103 400,00 EUR
 

Projekto metu bus įdiegtos technologinės ekoinovacijos, kurios padės sumažinti sukeliamą neigiamą poveikį aplinkai, tuo pačiu mažins klimato kaitos ir šiltnamio efekto priežastis. Technologinių inovacijų dėka, popieriaus, kartono ir medienos atliekos bus panaudojamos naujo produkto gamyboje kaip pagrindinė medžiaga.

Projekte bus vykdoma veikla:

Gaminių iš popieriaus atliekų gamybos linijos įsigijimas.

Projekto trukmė:  24 mėn.

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto vykdytojas:

UAB Promatik

Netechnologinių ekoinovacijų diegimas UAB Promatik Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0018

Priemonė: Eko-inovacijos LT

Projekto vertė: 80.500 EUR

Skirtas finansavimas: 39.750 EUR

 

Šis projektas yra pradedamas norint sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai vykdant produkcijos gamybą. Tam tikslui reikalinga įsivertinti esamą ir planuojamą poveikį aplinkai, sukurti (atnaujinti) įmonės gaminius per visą jų būvio ciklą, taip pat Įsidiegti veikloje aplinkosaugos vadybos sistemą.

Projekte bus vykdomos 3 veiklos:

  1. Diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus;
  2. Atliekamas gamybos technologijų auditas;
  3. Ekologiškas gaminių projektavimas.

Projekto trukmė-  15 mėn.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto vykdytojas:

UAB Promatik